Chefsgaarden.no




 

Grass fed kvalitetskjøtt fra Highland cattle



Chefsgaards dyrene:

Chefsgårds dyrene beiter i det unike Kulturlandskapet ved Glennetjern. De har også tilgang til skogsbeite  rundt dette området året rundt. Dette er med på å gi kjøttet en ekstra god og naturlig smak. Dyrene har også fri tilgang til tørt fint høy/høyensilage det meste av året utenom sommermånedene. Høyensilagen er i hovedsak høstet på områder som er erosjonsutsatt og langs kantsoner mot vassdrag i som også utgjør viktige miljøtiltak i et område hvor det tradisjonelt dyrkes mye korn og hvor åkrene er utsatt for avrenning og tap av næringsstoffer.  På skogsbeite utnytter Chefsgaardsdyrene  knopper på busker og kratt da det er en svært nøysom rase som utnytter hva naturen kan tilby og holder selvsagt kratt og buskas også nede og hindrer gjengroing. Dyrene sørger for å forhindre gjengroing i utmark, utnytter gras som miljøtiltak  og i tillegg er de gode kulturlandskaps pleiere i et område som er preget av en monokultur som korndrift er.  Hva kan bli bedre?



 Dyrene er altså hardføre og ekstensive i sine forkrav. De har i tillegg også lette kalvinger ute i det fri på beite i mai og juni når det har tørket godt opp utendørs.  Kuene har gode morsegenskaper og et godt flokkinstinkt. Kalvene går sammen med moren til de er 10-11 måneder gamle og får således god melk fra sin mor hele denne perioden som bidrar til god helse.

Det kan høres som dette er egenskaper som er mest til fordel for bonden, men dette at dyra kan klare seg godt uten kraftfor har en positiv helsemessig effekt for det moderne menneske.


Chefsgaard kjøttet:

Høylandsfe har mørkt kjøtt og magert kjøtt og som også kan tilskrives en viltsmak pga deres kost og levemåte Det at de er en liten og saktevoksende rase som ikke har blitt krysset fram med tanke på ytelse i form av høye vekter er også avgjørende i dette bildet.

Det er også en kjent sak at kjøttet inneholder mindre kolesterol og har høyere protein innhold enn annet storfe kjøtt.

Grassfed gjør at fettsyresammensetningen i kjøttet blir annerledes, og kjøttet blir en like god omega 3 kilde som fisk. Kvaliteten vil du kjenne på smaken. Grass fed storfe gir kjøtt med betydelig høyere  Omega 3-fettsyrer , CLA ( konjugert linolsyre som er bedre beskrevet under)  , vitaminer og mineraler. Kjøttet gir mindre Omega 6-fettsyrer som omdannes til hormonlignende stoffer som kan føre til hjerte- og karsykdommer, kreft, høyt blodtrykk og betennelser i kroppen.


De får ikke kraftfor med soya tilsetning og har heller ikke fått i seg hormoner og antibiotika siden de er svært hardføre som de er. De får heller ikke grass eller høy som er dyrket med plantevernmidler.


Det kjøttet vi selger kommer fra kastererte okse kalver. Kastratene vokser opp sammen med kvigene, som rolige og harmoniske dyr. De slåss ikke med hverandre og kan dermed nyte grønt gress på beite. Som okser ville de ikke kunne gått på beite og heller ikke gått sammen med flokken da dette ville utgjort en fare og er heller ikke lovlig. 

Kasteratene har også bedre og jevnere kjøttkvalitet enn okse og tester gjort av forsker Rune Rødbotten, som har doktorgraden på mørt kjøtt.ved Nofima i Ås(tidligere Matforsk) viser at hele 25% av kjøttet fra kasterater kan brukes som biff mens for oksekjøtt er det 12% dvs under det halve som har samme kvalitet. Kasterater har noe endel lavere slaktevekt enn okser men altså mørere og bedre kjøtt. I USA får derimot ikke okser lov til å bli solgt som biffkjøtt, fordi kjøttet er for seigt og variabelt. Se fin artikkel om dette under fliken linker..



Litt om CLA - Konjugert linolsyre.

CLA er en nylig oppdaget gode fettet som heter "konjugert linolsyre". Dette fettet reduserer risikoen for kreft, fedme , diabetes , og en rekke immunologiske sykdommer .

I dyrestudier har svært små mengder CLA blokkert alle tre stadier av kreft: 1) initiering, 2) forfremmelse, og 3) metastase. De fleste anti-kreft-midler blokkerer kun en av disse fasene. Likeledes, har CLA bremset veksten av et uvanlig bredt spekter av svulster, inkludert kreft i hud, bryst, prostata og tykktarm.


Dale E. Bauman, Liberty Hyde Bailey Professor of Animal Science ved Cornell University og forfatter av en peer-reviewed forskning studie på CLA effekt på kreft, sa "De fleste kosttilskudd stoffer stiller anti-kreftfremkallende aktivitet er av vegetabilsk opprinnelse og er bare til stede på spornivåer. Imidlertid CLA finnes nesten utelukkende i animalske produkter, og er blant de mest kraftfulle av alle naturlig forekommende anti-kreftfremkallende. "


Kjøtt og meieriprodukter fra grass feed drøvtyggere er den rikeste kjente kilden til CLA. Når drøvtyggere foret opp på gras vil deres kjøtt inneholde fra tre til fem ganger mer CLA enn kjøtt fra dyr fôret med konvensjonellt for.


Vi tilbyr førsteklasses råvarer basert på naturens egne ressurser, delikat innpakket. Vi har kvalitets- produkter med fokus på fordelene med Grasfeed kjøtt og dyrevelferd. Dermed ligger alt til rette for det vi ønsker, nemlig å gi deg en god smaksopplevelse til det perfekte gourmet måltidet!